ACTEREN | TEKST | DOCUMENTAIRE | AIKIDO | FILM | PROJECTEN | FOTO'S | CONTACT & LINKS

JOURNALISTIEK

FONDSENWERVING

Voor stichting Kade verwierf Bas subsidie van de Kunstraad Groningen, het VSB fonds en het SNS Reaalfonds door het schrijven van projectplannen, begrotingen en subsidieaanvragen voor het project Emparedada/ Uit de muur. Bij het marketingbureau Shout volgde hij een cursus fondsenwerving.


TEKSTSCHRIJVEN

TONEELSTUKKEN

SCENARIO

KORTE VERHALEN

COPYWRITING