ACTEREN | TEKST | DOCUMENTAIRE | AIKIDO | FILM | PROJECTEN | FOTO'S | CONTACT & LINKS

Dromen® by Infinity Unltd.

www.god.com
Een installatie waarin mensen vanuit een doodskist een ‘Interactive afterlife program’ kunnen doorlopen.

Emparedada/Uit de muur
Voor Emparedada/Uit de muur heeft Bas vijf korte films en een installatie gerealiseerd. Als secretaris van stichting Kade verwierf hij subsidie bij het SNS Reaalfonds, de Kunstraad Groningen en het VSB-fonds.